حدود قیمت:

نمایش:
مرتب سازی بر اساس:
سوسیس گوشت مستر سوسیس

دارای نماد استاندارد / سیب سلامت

ترکیبات:

90 درصد گوشت قرمز

نمک تصویه شده

ادویه های مخصوص مستر سوسیس

270,000 تومان
سوسیس گوشت و مرغ مستر سوسیس

دارای نماد استاندارد / سیب سلامت

ترکیبات:

گوشت و مرغ تازه

نمک تصویه شده

ادویه های مخصوص مستر سوسیس

210,000 تومان
سوسیس مرغ مستر سوسیس

دارای نماد استاندارد / سیب سلامت

ترکیبات:

مرغ تازه

نمک تصویه شده

ادویه های مخصوص مستر سوسیس

160,000 تومان
سوسیس پنیری گوشت و مرغ مستر سوسیس

دارای نماد استاندارد / سیب سلامت

ترکیبات:

گوشت و مرغ تازه

پنیر پیتزا اعلاء (مطهر)

نمک تصویه شده

ادویه های مخصوص مستر سوسیس

210,000 تومان