حدود قیمت:

نمایش:
مرتب سازی بر اساس:
سوسیس گوشت مستر سوسیس

دارای نماد استاندارد / سیب سلامت

ترکیبات:

90 درصد گوشت قرمز

نمک تصویه شده

ادویه های مخصوص مستر سوسیس

270,000 تومان
سوسیس گوشت و مرغ مستر سوسیس

دارای نماد استاندارد / سیب سلامت

ترکیبات:

گوشت و مرغ تازه

نمک تصویه شده

ادویه های مخصوص مستر سوسیس

210,000 تومان
سوسیس مرغ مستر سوسیس

دارای نماد استاندارد / سیب سلامت

ترکیبات:

مرغ تازه

نمک تصویه شده

ادویه های مخصوص مستر سوسیس

160,000 تومان
سوسیس پنیری گوشت و مرغ مستر سوسیس

دارای نماد استاندارد / سیب سلامت

ترکیبات:

گوشت و مرغ تازه

پنیر پیتزا اعلاء (مطهر)

نمک تصویه شده

ادویه های مخصوص مستر سوسیس

210,000 تومان
ژامبون گوشت ومرغ مستر سوسیس

دارای نماد استاندارد / سیب سلامت

ترکیبات:

گوشت و مرغ تازه

نمک تصویه شده

ادویه های مخصوص مستر سوسیس

210,000 تومان
ژامبون گوشت مستر سوسیس

دارای نماد استاندارد / سیب سلامت

ترکیبات:

گوشت تازه

نمک تصویه شده

ادویه های مخصوص مستر سوسیس

270,000 تومان
ژامبون مرغ مستر سوسیس

دارای نماد استاندارد / سیب سلامت

ترکیبات:

مرغ تازه

نمک تصویه شده

ادویه های مخصوص مستر سوسیس

160,000 تومان
برگر گوشت مستر سوسیس

دارای نماد استاندارد / سیب سلامت

ترکیبات:

گوشت تازه

نمک تصویه شده

پنیر پیتزا اعلاء (مطهر)

ادویه های مخصوص مستر سوسیس

220,000 تومان
چیکن برگر مستر سوسیس

دارای نماد استاندارد / سیب سلامت

ترکیبات:

مرغ تازه

نمک تصویه شده

ادویه های مخصوص مستر سوسیس

160,000 تومان

بارگذاری...

موارد دیگری موجود نیست